Технологічний цикл стандартизованого тестування

Методологiчною основою технологiї медичних лiцензiйних iспитiв є державнi стандарти вищої освiти України, вимоги до яких визначенi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 1998 р. № 1247 «Про розроблення державних стандартiв вищої освiти», якi узгодженi з мiжнародними стандартами ISO i EC та Standards for Educational and Psychological Testing.

Технологічною основою медичних ліцензійних іспитів є стандартизоване тестування, яке вимагає наявності чотирьох основних компонентів:

 • банк стандартизованих тестових завдань;
 • тест, що будується відповідно до мети та структури змісту іспиту;
 • стандартизована процедура тестування;
 • стандартизована процедура обробки і аналізу результатів.

Для проведення медичних ліцензійних тестових іспитів як засобу діагностики якості підготовки фахівців для галузі охорони здоров'я в Україні було розроблено програмно-технічний комплекс підтримки технології стандартизованого тестування, який отримав назву Standard Test.

Система Standart Test призначена для організації і супроводу процесу тестування, що проводиться у бланковій формі з комп'ютерним скануванням результатів та обробкою у нормативні терміни даних в обсязі галузевого рівня. Система має розвинуті засоби обробки й аналізу результатів тестування і може бути задіяна на всіх етапах тестування. Основні режими роботи системи:

 • формування банку тестових завдань;
 • експертиза тестових завдань;
 • створення тесту для іспиту;
 • формування банку студентів, що проходять тестування;
 • первинна обробка результатів тестування студентів;
 • аналіз результатів тестування;
 • розрахунок психометричних показників тесту і тестових завдань, підготовка статистичного сертифіката тесту;
 • підготовка і друк звітів за результатами тестування тощо.

Робота системи здійснюється у вигляді замкненого технологічного циклу, належне дотримання якого гарантує формування якісного тесту та використання результатів тестування для вдосконалення навчального процесу.